Sobre el CAU

 


Introducció

El catàleg de serveis descrit en el present document, té per objecte recollir tots els serveis que es presten des del Centre d'Atenció a Usuaris de la UJI amb la finalitat de que l'usuari sàpiga què pot demanar i en quines condicions i el Centre de Atenció a Usuaris què ha d'oferir i en quines condicions. En últim termini, es busca la satisfacció de l'usuari i esta tan sols es pot donar si es coneixen les seves expectatives.

Qualsevol discrepància a l'hora de valorar si es realitza la prestació d'un servei concret o per a tractar qualsevol comentari o aspecte no recollit en el present catàleg de serveis, l'usuari podrà dirigir-se a l'adreça cau@si.uji.es o a la direcció del propi Servei d'Informàtica.

L'objectiu final és que aquest document es convertisca en un document viu, que siga capaç de créixer i adaptar-se a les noves tecnologies de tal manera que contemple els nous serveis que es puguen oferir dins del Servei d'Informàtica. Amb tal fi, es pretén establir revisions periòdiques del document, almenys una de manera anual i coincidint sempre amb les primeres reunions anuals de les Comisions per a Assumptes Informàtics, per a fer extensible aquest document a la resta de la comunitat universitària.

El document actualment es troba en fase de redacció i després passarà a revisió per totes les parts. En quant estiga enllestit el penjarem en aquesta web per que puga ser accesible per a tots.Pàgina següent: Qui som?