Qui som?

El Centre d'Atenció a Usuaris és l'àrea designada per a fer arribar als usuaris de la UJI la carta dels serveis oferts pel Servei d'Informàtica, de manera única, clara i transparent. D'aquesta manera es pretén posar en coneixement dels usuaris el conjunt de serveis que presta el SI, facilitant l'accés i ús dels mateixos. La majoria dels serveis oferts pel SI, es presten directament des del Centre d'Atenció a Usuaris, sent el CAU l'àrea encarregada de proporcionar el suport de primer nivell en microinformàtica, infraestructures informàtiques i de comunicacions de la Universitat, dirigit a usuaris pertanyents principalment als col·lectius PAS i PDI i també als alumnes. El suport de primer nivell inclou el servei d'atenció telefònica, atenció per control remot i l'atenció en el propi despatx de l'usuari. A banda de l'atenció de primer nivell, el CAU realitza l'escalat de segon nivell, dirigit a grups de suport del propi Servei d'Informàtica o d'empreses externes, si açò fora necessari.

El CAU és per tant la finestreta única dels serveis informàtics de la UJI, on qualsevol membre (PAS/PDI/alumne) de la comunitat universitària pot acudir per a realitzar qualsevol consulta o sol·licitud. Compta amb un sistema informàtic on queden registrades les peticions de serveis, les incidències i les consultes. També es registren els comentaris que es realitzen i les solucions aportades pels tècnics. D'aquesta forma es possibilita el seguiment de les incidències, s'agilitza la tramitació de peticions i es proporciona a l'usuari un sistema únic per a realitzar-les. Tota sol·licitud serà associada a un usuari o entitat institucional i rebrà un número d'identificació de petició, perquè l'usuari puga referenciar la seua incidència en qualsevol moment i per al seu posterior seguiment i control.


Pàgina anterior: Sobre el CAU
Pàgina següent: Com treballem?