Com treballem?

El Centre d'Atenció a Usuaris posseeix una estructura distribuïda pels diferentes edificis dins el Campus de la Universitat Jaume I de Castelló. La estructura està organitzada en grups de suport tècnic. Aquests grups formen la plantilla de treball que està composta per funcionaris i tècnics externs, dividits funcionalment en àrees, el Àrea de Sistemes-Operació-CAU, Àrea de Comunicacions-Sistemes d'Informació, Àrea d'Aplicacions.

Els responsables de cada àrea són els següents:

  • Enric Navarro Sanchis,
    Responsable de l'Àrea de Sistemes i Centre d'Atenció a Usuaris.

  • Pilar Belenguer Burriel,
    Responsable de l'Àrea de Comunicacions i Sistemes d'Informació.


Pàgina anterior: Qui som?
Pàgina següent: Contacte