Qüestions sobre el seguiment docent

Coincidint amb el desplegament de l'ECTS (adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior/procés Bolonya), la Universitat Jaume I ha posat en servei el sistema de seguiment de presència per al PDI.

Aquest document està orientat preferentment al PDI y al PAS.

En forma de "preguntes freqüents" (FAQ), donem informació sobre lús del carnet o targeta a l'aula docent amb el dispositiu que es troba en la taula multimèdia. En aquest document no s’explica el funcionament de la taula multimèdia.

Polsa sobre l'enllaç per a més informació: