Llistat del Programari d'Aules

AVÍS: La data límit per a tindre aquesta llista hauria de ser el 7 DE JULIOL, per a poder tindre temps d'analitzar conjuntament la idoneïtat de les peticions.

Cal tindre en compte:

 1. El TERMINI MÍNIM per a la instal·lació de qualsevol programari serà de 15 DIES HÀBILS, excepte el que cal instal·lar a principi de cada quadrimestre (amb duració d'un mes), que s'haurà de sol·licitar amb UN MES d'antelació, a causa de la instal·lació massiva de programari.
 2. Durant els períodes d'exàmens no es modificarà el programari de les aules, per tant, no es realitzarà cap instal·lació en aquest període. Si existeix alguna instal·lació pendent, es realitzarà en finalitzar els exàmens
 3. Tot el programari a instal·lar ha de tindre llicència. És necessari disposar del programari original i del nombre de llicències necessari. En cas contrari, el sol·licitant es fa legalment responsable de les conseqüències que es puguen derivar.
 4. IMPORTANT: No es permet la instal·lació de programari específic de pràctiques en les Taules Multimèdia, la instal·lació només és per a les Aules de pràctiques (apareixen entre parèntesis en el SPI corresponent).
 5. Es procurarà instal·lar l'última versió del mateix producte, i no mantindre versions antigues.
 6. No s'instal·laran versions 'demo' amb data de caducitat, per exemple que als 30 dies deixen de funcionar
 7. Cal fer una petició per a qualsevol mena d'instal·lació: aplicacions, fitxers d'exemple, tutorials, fins i tot per a la modificació de programari ja instal·lat.
 8. Afavorirà l'ús de programari "open source" davant programari privatiu
 9. Cal especificar en la petició si la instal·lació de programari requereix alguna intervenció especial, indicant clarament opcions i particularitats. Si no es fa cap aclariment se suposarà que se sol·licita la instal·lació mínima. Per a més informació sobre la Normativa d'administració i utilització de les Aules Informàtiques, és important que llija les següents normes.

- Accés remot a les aules d'informàtica: aularemota.uji.es

- Equips d'aules desplegats amb Instal·lador: Vore relació

- Llistat del programari corporatiu de l'UJI: Vore llistat

- Política d'instal·lació i gestió de Sistemes operatius i programari en Aules Informàtiques i Docents: VorePROGRAMARI INSTAL·LAT EN AULES

 • Ubuntu Linux Curs 2023-2024

 • Programari sol·licitat / instal·lat programari manteniments
  (programari que s'instal·larà a les aules durant el curs)


 • Ubuntu Linux Curs 2022-2023

 • Programari sol·licitat / instal·lat programari manteniments
  (programari que s'instal·larà a les aules durant el curs)